רוח נכון - המכינה הקדם צבאית לרוח ומנהיגות חברתית

רוח נכון - המכינה הקדם צבאית לרוח ומנהיגות חברתית

“שנה חווייתית שתעניק לכם כלים לגיוס משמעותי ולחיים עם משמעות”

© 2023 כל הזכויות שמורות לעמותת רוח נכון